ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO                

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

    PROF. DR. ÖMER KÜRKÇÜOĞLU  (Anabilim Dalı Başkanı)

                         Tel: 0312 595 1256

                         E-posta: kurkcuog@politics.ankara.edu.tr

 

             Özgeçmiş

            1946’da Şanlıurfa’da doğan, ilkokulu orada (Şair Nabi İlkokulu), ortaokul ve liseyi Ankara’da (T.E.D.Ankara Koleji) bitiren Ömer Kürkçüoğlu, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmiş ve Haziran 1968’de Diplomasi ve Dış Münasebetler (Uluslararası İlişkiler) Bölümü’nden mezun olmuştur. Aralık 1968’de SBF’de Siyasi Tarih Asistanı olarak göreve başlamış, 1972’de Siyasi İlimler dalında Doktora derecesini, 1977’de Doçent, 1982’de Profesör ünvanını almıştır.

            Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu,1982-1987 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ankara  Üniversitesi’ne dönmüş ve 1988-1994 yılları arasında da bu Üniversite’nin Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur.

           1973-74 Öğretim Yılı’nda St.Antony’s College (Oxford)’daki Orta Doğu Merkezi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

           Prof. Kürkçüoğlu, Siyasi Tarih, Osmanlı Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Orta Doğu Tarihi konularında ders ve seminerler vermiştir. Uzmanlık alanı Orta Doğu’dur.

            Çalışmalarında Türk ve İngiliz arşiv kaynaklarından da yararlanmıştır. Bu amaçla, Başbakanlık Arşivi Hazine-i Evrak Genel Müdürlüğü’nde (İstanbul) Ağustos 1980 ve Temmuz-Ağustos 1981’de, Public Record Office’de de (Londra) 1973-1974 Öğretim Yılı’nda ve Ocak-Mart 1981’de çalışmıştır.

           Prof. Kürkçüoğlu, yurt-içinde ve yurt-dışında birçok bilimsel toplantıya bildiriyle katıldığı gibi, bazı ülkelere konferans vermek üzere davet edilmiş, ayrıca İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları Konferansı’ndaki Türk heyeti içinde de görev almıştır. Türk ve bazı yabancı basın, radyo ve TV kuruluşlarına makale, mülakat ve demeçler vermiştir.

            Türk-Arap İlişkileri İncelemeleri Vakfı (1984), Türk Dostluk (Türkiyem) Vakfı (1993) ve Uluslararası  İlişkiler Vakfı (1996) kurucu üyesidir. Ayrıca, 1968’den bu yana Mülkiyeliler Birliği, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asil Üyesi (1989-2001), Türk Eğitim Derneği üyesi (2000’e kadar), 1992’den 2000’e kadar Türk-Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, 1995’den itibaren (1997’ye kadar) Türk Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurul üyesi, 1996’dan itibaren de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul üyesidir.

            İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça bilmektedir.

            Evli ve 1 çocukludur.

 

   

      Seçme Yayınlar

     Türkiye’nin Arap Orta Doğusu’na Karışı Politikası (1945-1970), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972.

     Türk-İngiliz  İlişkileri (1919-1926), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1978.  

     Osmanlı Devleti’ne Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi (1908-1918), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982. 

 

 

     Verdiği Dersler

     Lisans Dersleri:

           Siyasal Tarih I

           Siyasal Tarih II

     Doktora Dersleri:

           Orta Doğu'da Temel Sorunlar

           AB'nin Orta Doğu Politikası