ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO                

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

      PROF. DR. MELEK FIRAT  (Anabilim Dalı Başkanı)    

                           Tel: 0312 595 1238

                           E-posta: firat@politics.ankara.edu.tr

 

        Özgeçmiş

       1963 yılında Malatya’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1986’da Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu ve iki yıl sonra aynı fakültede Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1989’da “İran İslam Devrimi ve Türk-İran İlişkileri, 1979-1987” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans diplomasını aldı. 1993-1995 yılları arasında, Paris’te, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’e bağlı Bizans ve Modern Yunanistan Bölümü’nde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Dış Politikası, 1960-1974” konulu DEA çalışmasını yaptı. 1996’da “Türk Dış Politikası’nda Çok Yönlülüğe Geçiş Süreci, 1960-1971” başlıklı tezini hazırlayarak doktorasını tamamladı.

     1999 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında da Siyasi Tarih doçenti oldu. Halen A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmalarını sürdüren Melek Fırat, 2009-2012 tarihleri arasında A.Ü. Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

        Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Tarihte Yöntem konularında seminer ve dersler vermektedir.    

 

   

Yayınlar

    “Türkiye-Afrika İlişkileri,” XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikası Analizi, ed. Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür  Baklacıoğlu, Özlem Terzi, İstanbul, Der Yayınları, 2012.

    “Hindistan’ın Afrika Politikası,” Afrika Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, C. 1, Sayı 2(Bahar 2012), s.  41-58.

“Soğuk Savaş Sonrasında Fransa’nın Dış Politikası,” A.Ü. S.B.F. Dergisi, C. 64, No.1 (Ocak-Mart 2009), s. 115-163.

 “AKP’nin Kıbrıs Politikası,” AKP: Bir Dönemin Bilançosu, ed. İlhan Uzgel, Ankara, Phonix, 2009.

Oi Eλληνοτουρκικεσ σχεσεις 1918-2001(Türk- Yunan İlişkileri 1918-2001), Atina, I. Sideris, 2009.

 

“Vers Une Période de Détente dans Les Relations gréco-turques,” Byzantina et Moderna.Mélanges en l’honneur d’Héléne Antoniadis-Bibicou, eds. G. Grivaud-S. Petmezas, Atina, Editions Alexandriz, 2007, s. 309-321.

 

“Soğuk Savaş Sonrası Türk-Yunan İlişkilerinde Değişim,” Beş Deniz Havzasında Türkiye, der. Mustafa Aydın-Çağrı Erhan, Ankara, Siyasal Yayınevi, 2006, 257-280.

 

“Dünya’da Siyasi Tarih Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi,” Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları, ed. Gökhan Erdem, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2006, 9-22.

 

“Helsinki’den Günümüze AB-Türkiye İlişkileri çerçevesinde Kıbrıs Sorunu,”  Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 4, S. 1 (Güz 2004), 47-80.

“Türkiye’nin AB ve KKTC ile İlişkileri,” Mülkiye’nin Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye-KKTC Sempozyumu 7 Aralık 2001, Mülkiye Dergisi,C. XXVI, No. 232, 82-88 (Ocak-Şubat 2002).

“Soğuk Savaş Sonrası Yunanistan Dış Politikasının Yeniden Biçimleniş Süreci,” Türkiye’nin Komşuları, der. Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel, Ankara, İmge, 2002, 21-73.

“1919-1923 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 178-193.

 “1923-1939 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 325-356.

 “1945-1960 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 576-614.

 “1960-1980 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 716-768.

 “1980-1990 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.II, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 102-123.

 “1990-2001 Yunanistan’la İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.II, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 440-480.

 Fırat, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu, “1919-1923 Arap Ülkeleriyle İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 194-204.

 Fırat, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu, “Sancak (Hatay) Sorunu,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 279-292.

  Fırat, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu, “1945-1960 Arap Ülkeleriyle İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 615-635.

 Fırat, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu, “1960-1980 Arap Ülkeleriyle İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.I, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 785-796.

 Fırat, Melek ve Ömer Kürkçüoğlu, “1980-1990 Arap Ülkeleriyle İlişkiler,” Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar C.II, der. Baskın Oran, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, 124-149.

  “Les Politiques Chypriotes de la Turquie de 1945 a 2000,” GREMMO Monde Arabe Contemporain: Cahiers de Recherche, No. 9 (2001), 53-62”.  

 

“Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları (1945-1960),” Toplumsal Tarih, No. 81 (Eylül 2000), 22-27.

 

Kıbrıs Sorununun Türk Dış Politikasına Etkileri (1955-1997),” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç 15-17 Ekim 1997, Ankara, TTK, 553-565 (1999).

 

 “La politique étrangère de la République de Chypre d’après les archives turques d’Ankara,” Etudes Balkaniques: Cahiers Pierre Belon, No. 5 (1998), 185-204.

“AB-Kıbrıs İlişkileri ve Türkiye’nin Politikaları,” Türkiye’nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar: En Uzun On Yıl, der. Gencer Özcan ve Şule Kut, İstanbul, Boyut, 1998, 247-284.

“İ Politikes tis Turkias sto Kipriako (1923-1998),” Synghrona Temata, tra. Herkül Millas, X. 21, P. B (Yulios 1998), 181-197 (Yunanca). (Türkçesi: “Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları (1923-1998),” Synghrona Temata,  çev. Herkül Millas, C. 21, No 2 (temmuz 1998), 181-197).

 

Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu 1960-1971, Ankara, İmge, 1997.

“Kıbrıs Türk Milliyetçiliği Tartışması Üzerine Düşünceler,” Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C. XXI, No. 196, (Şubat 1997), 34-36.

Akşin, Sina ve Melek M. Fırat, “İki Savaş Arası Döneminde Balkanlar (1919-1939),” Balkanlar, İstanbul, OBİV, 1993, 97-125.

 

 

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri

    Siyasal Tarih III

    Türk Dış Politikası I

    Türk Dış Politikası II

    Uluslararası Siyaset Tartışmaları (Doç. Dr. Erdem Denk ile birlikte)     

Yüksek Lisans Dersleri

    Sosyal Bilimlerde Yöntem (Prof. Dr. Gökçen Alpkaya ile Birlikte)

    Afrika Tarihi  

    Büyük Güçler ve Afrika

    Afrika Sorunları (Seminer)

 

Doktora Dersleri

    Tarihte Yöntem

    Sosyal Bilimlerde Yöntem (Prof. Dr. Gökçen Alpkaya ile Birlikte)