ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO           

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

           

          PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN         

                              Tel: 0312 595 1254

                              0312 320 49 36 (ATAUM)

                              E-posta: erhan@politics.ankara.edu.tr

 

 

      Özgeçmiş

       1. Eğitim Geçmişi:

           Lisans: Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler (1993)

           Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler (1996)

           Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Tarih (2000)

       2. Akademik İlgi Alanları:

           Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, ABD, AB, Orta Doğu

       3. Akademik Görevleri:

           Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, SBF (1994-2000)

           Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, SBF (2000-2001)

           Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF (2001-2003)

           Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF (2003-2008)

           Prof. Dr, Ankara Üniversitesi, SBF (2009- )

 

   

      Seçme Yayınlar

     “The Crescent and the Eagle: Turkey’s Relations with the United States (1919-2005)”, Kenji Takita (der.), Emerging Geopolitical Situations in the Asia-Pacific Region (Tokyo: Tokyo Chuo University Press, 2008), s. 165-190.

     "Perceptions of China, Korea, and Japan in Turkish Textbooks," Asian Values in the Globalizing World of the 21st Century (Kobe: Kobe Gakuin University, Mart 2007), s. 147-157.

     “Türkiye ve Bölgesel Örgütler”, Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan (der.), Beş Deniz Havzasında Türkiye (Ankara: Siyasal, 2006), 389-421.

     “ABD’nin Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül Sonrası Açılımları,” Mustafa Aydın (der.), Küresel Politikada Orta Asya (Ankara: Nobel, 2005), s. 13-42.

     “Main Trends in Ottoman-American Relations,” Turkish-American Relations: Past, Present, Future (Londra: Routledge, 2004), s. 4-25.

     “Turkey and the Regional Community Building,” Asian Values in the Globalizing World of the 21st Century (Kobe: Kobe Gakuin University, Kasım 2005), s. 323-355.

     “Broader Middle East and North Africa Initiative and Beyond,” Perceptions, Cilt 10, No 3 (Güz 2005), s. 153-169.

     Bizim Kırmızı Çizgilerimiz Vardı (Ankara: Siyasal, 2006).

     Yaşayan Lozan (der.) (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2003).

     “Ottoman Official Attitudes towards American Missionaries,” Abbas Amanat ve Magnus T. Bernhardsson (der.), The United States and the Middle East: Cultural Encounters ( New Haven: YCIAS, 2002), s. 315-341.

     “The Turkish Approach to American Civil War, 1861-1865,” Coming to Americas (Norfolk: ACTA, 2002), s. 285-297.

     Türk Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri (Ankara: İmge, 2001).

     Yunan Toplumunda Yahudi Düşmanlığı (Ankara: SAEMK, 2001).

     Greek Occupation of Izmir and Adjoining Territories (Ankara: SAM, 1999).

     Beyaz Savaş: Türk Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1996).

 

 

 

      Verdiği Dersler

      Lisans Dersleri:

          Osmanlı Diplomasi Tarihi

          Bölgesel Politika: Orta Doğu

          Türk Dış Politikası III

 

      Yüksek Lisans Dersleri:

          ABD Dış Politikası

          Akdeniz Havzasında Uluslararası İlişkiler I-II (Seminer)

 

      Doktora Dersleri:

          Türkiye ve AB İlişkileri   

          Soğuk Savaş Döneminde Uluslararası İlişkiler I-II (Seminer)