ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO                

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

            PROF. DR. EREL TELLAL  (Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı)       

                              Tel: 0312 595 1449

                              E-posta: erel.tellal@ankara.edu.tr

 

        Özgeçmiş

       1. Eğitim Geçmişi:

           Lisans: Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler (1990)

           Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (1993)

           Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (1999)

       2. Akademik İlgi Alanları:

           Siyasi Tarih, SSCB, Türk Dış Politikası, Rusya Federasyonu, Avrasya

       3. Akademik ve İdari Görevleri:

           Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, SBF                                                  1993-1999

           Dr. Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, SBF                                            1999-2002

           Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF                                         2002-2008

           Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF                                                   2008-2012

           Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, SBF                                                            2012-

           Mülkiye Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği                                                  1994-2005

 

           A.Ü. SBF Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği                        2003-2005

 

           A.Ü. SBF Yönetim Kurulu Üyeliği                                                       2003-2005

 

           Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı Editör Yardımcılığı                   2003-2005

     

           SBF Dergisi Editör Yardımcılığı                                                           2003-2007

 

           AsyAvrupa Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği                                              2007-2008

           Yevrazziskiye İssledovaniye Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği                             2008-

           Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği                                  2007-2010

                                                                                                                      2012-2014

 

          A.Ü. Atama ve Yükseltme İlkelerini Belirleme Komisyonu Üyeliği        2008-2010

 

          SBF Dergisi Editörlüğü                                                                       2009-2012

 

          Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi

          Merkez Kurulu Üyeliği                                                                        2009-2012

 

          SBF Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği                                             2009-2012

 

          SBF Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği                                               2010-2012

 

          Yurtdışına Giden Araştırma Görevlileri ile İlgili İzleme ve

          Değerlendirme Komisyonu Üyeliği                                                                 2006-

 

          Siyasi Tarih Anabilimdalı Başkan Yardımcılığı                                      2010-2013

 

          A. Ü. Bilimsel Dergiler Kurulu Üyeliği                                                  2010-2012

          Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı                                                             2012-

          Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkez Müdürlüğü            2012-

 

 

Yayınlar  

 

Eserler (Hakemli Dergilerde Makaleler ve Kitap Bölümleri):

 

“SSCB’nin Dağılma Sürecine İlişkin Bazı Saptamalar”, Prof. Dr. Ömür Sezgin’e Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayını, 2014, s. 415-436.

 

Nuray E. Keskin’le birlikte, “Rusya Federasyonu’nda Kamu Yönetimi”, Koray Karasu, der., Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, 3. baskı, Ankara, İmge, 2013, s. 399-452.

 

“Avrasyacılık Akımının Türk Dünyasındaki Yeri”, Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı, 53-54 (2013), s. 956-960.

 

“Savaş Sonrasında Dünya Düzeni”, Siyasi Tarih II, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 64-89.

 

“Soğuk Savaş’ta Tırmanma (1950-1962)”, Siyasi Tarih II, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 90-116.

 

“Bağımsız Devletler Topluluğu”, Çınar Özen ve Özgür Tonus, ed., Uluslararası Örgütler, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 172-176.

 

“Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü”, Çınar Özen ve Özgür Tonus, ed., Uluslararası Örgütler, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013, s. 78-90.

 

“Sovetsko-Turetskiye Atnaşeniya pri Mustafe Kemale Atatürke”, Zbornik Pamyati Muhamadjana Ziganşina/ Put, Prolojennıy Sertsem, Moskova, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü, 2011, s. 82-96.

 

“Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası”, SBF Dergisi, 65/3 (2010), s. 189-236.

 

“Relations with the Soviets”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 88-101 ("1919-1923 Sovyetlerle İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt I, s. 155-177).

 

“Relations with the USSR”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 187-194 ("1923-1939 SSCB'yle İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt I, s. 314-324).

 

“Relations with the USSR”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 298-310 ("1945-1960 SSCB'yle İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt I, s. 499-521).

 

“Relations with the USSR”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 464-473 "(1960-1980 SSCB'yle İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt I, s. 769-783).

 

“Relations with the USSR”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 617-622 ("1980-1990 SSCB'yle İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt II, s. 158-166).

 

“Relations with Russia”, Baskın Oran ed., Turkish Foreign Policy 1919-2006, translated by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010, pp. 850-856 ("1990-2001 Rusya'yla İlişkiler", Baskın Oran, ed., Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, cilt II, s. 540-550).

 

“Soğuk Savaş’ta Türkiye’nin Beyni Yıkandı”, Mülakatlarla Türk Dış Politikası, c. 3, Ankara, USAK Yayınları, 2010, s. 303-317.

 

“Vliyaniye Religioznava Faktora na Turetsko-Rassiskiye Atnaşeniya (1992-2006), Rassiya i İslamskiy Mir, Moskova, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü, 2010, s. 103-108.

 

“Türk Dış Politikasında Avrasyacılık”, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu, ed., Yeni Dönemde Türk Dış Politikası, Ankara, USAK Yayınları, 2010, s. 101-104.

 

“1905 Rus Devrimi’nin 1908 Üzerine Etkileri”, Sina Akşin, Sarp Balcı, Barış Ünlü, ed., 100. Yılında Jön Türk Devrimi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 633-642.

 

“Sovyet Dış Politikası ve Gromıko”, SBF Dergisi, 62/3 (2007), s.349-377. (“Sovetskaya Vneşnaya Palitika i A. A. Gromıko”, Evraziiskiye İssledoveniya, 1 (2009), s. 6-33).

 

“Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkileri”, Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan, der., Beş Deniz Havzası’nda Türkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006, s. 33-62.

 

“İsimlendirme Sorunu”, Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları, Ankara, A.Ü. Basımevi, 2006, s. 75-83.

 

“Türk Dış Politikası’nda Avrasya Seçeneği”, Uluslararası İlişkiler, C. 2, No. 5, 2005, s.49-70.

 

“Rassisko-Turetskiye Atnaşeniya Prejde i Tipir”, Aziya i Afrika, 1 (570)/2005, s. 42-44.

 

“Sovyetskoye Naslediye v Rassissko-Turetskih Atnaşeniyah”, Turtsiya v XX Veke, Moskova, AGİ, 2004, s. 134-139.

 

"7+ '1': Rusya Federasyonu 8'lerin Neresinde?", Mülkiye, XXV/230 (2001), s. 285-300.

 

"SSCB'nin Türkiye'den İstekleri: Soğuk Savaş Sonrası Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Cevat Geray'a Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s. 747-762.

 

"Mirsaid Sultan Galiyev", SBF Dergisi, 56/1 (2001), s. 105-133.

 

Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde SSCB-Türkiye İlişkileri, 1953-1964, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2000.

 

"Güney Kafkasya Devletlerinin Dış Politikaları", Mülkiye, XXIV/225 (2000), s. 85-109.

 

"Rusya Federasyonu'ndaki Gelişmeler Nasıl Değerlendirilmeli?", Mülkiye, XXIV/220 (2000), s. 211-220.

 

Gökçen Alpkaya ile birlikte, "Türkiye'de Üniversite'nin Gelişimi ve YÖK", Toplum ve Hekim, 14/4 (1999), s. 283-292.

 

"Göçmen İşçiler, Yaşam Koşulları ve Son Uluslararası Sözleşme", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Yılmaz Günal'a Armağan, 43/3-4 (1994), s. 415-427.

 

 

Diğer Yayınlar:

 

“Medvedev Dönemi Başarılı Geçti”, Analist, 13 (Mart 2013), s. 39.

 

Murat Baskıcı, Bülent Duru, vd., Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Dizin 1943-2009, Ankara, A.Ü. Matbaası, 2010.

 

“20. Yüzyılın Dengelerine Neler Oluyor?”, SBF Dergisi, 62/4 (2007), s. 227-230.

 

“Eski Sovyet Coğrafyasında ‘Devrimler’”, SBF Dergisi, 60/2 (2005), s. 273-278.

 

“Türkiye’nin ‘Avrasya’ Seçeneği ?”, Perspektif, 32 (2002), s. 9-13.

 

Y. Doç. Dr. İlhan Uzgel ve Doç Dr. Mustafa Türkeş’le birlikte, “Türk Dış Politikasında Yol Ayrımı” (yuvarlak masa), Mülkiye, XXVI/234 (Mayıs-Haziran 2002), s. 69-98.

 

“Soğuk Savaş Neden Yeniden Sona Erdi ?”, SBF Dergisi, 57/2 (2002), s. 203-207.

 

"Küreselleşme ve Ulus Devlet", Özgür Üniversite Forumu, 16 (Ekim-Aralık 2001), s. 65-75.

 

"Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Politikasını Değiştiriyor mu?", SBF Dergisi, 56/3 (2001), s. 177-180.

 

"TİP'li Yıllar (1961-1971)" (kitap incelemesi), SBF Dergisi, 56/2 (2001), s. 181-182.

 

"Gündelik Hayatın Tarihi" (kitap incelemesi), SBF Dergisi, 56/1 (2001), s. 181-182.

 

"Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden Rusya Federasyonu Komünist Partisi'ne", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XXI/204 (1997), s. 34-38.

 

"Rusya Federasyonu'nun Ulusal Güvenlik Algılaması", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XXI/199 (1997), s. 59-64.

 

"1996 Yılında Türk Dış Politikası", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XX/195 (1997), s. 49-55.

 

Baskın Oran yönetiminde Atay Akdevelioğlu, Hakan Bingün, Çağrı Erhan, Özlen Künçek, Kudret Özersay ve İlhan Uzgel'le birlikte, Karşılaştırmalı Zamandizini-1, 1918-1944 (Dünya Gelişmeleri/Türk İç ve Dış Politikası), Ankara, A.Ü.S.B.F., 1996.

 

Baskın Oran yönetiminde Hakan Bingün, Çağrı Erhan, Melek Fırat, Özlen Künçek ve İlhan Uzgel'le birlikte, Karşılaştırmalı Zaman Dizini-2 (1945-1995), Ankara, A.Ü.S.B.F., 1996.

 

"Soğuk Savaş Sonrasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XIX/179-180 (1995), s. 70-77.

 

"'Filistin'de Barış Çabaları' Üzerine Düşünceler", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XIX/178 (1995), s. 37-42.

 

"Türk Dış Politikasında Gelişmeler", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVIII/174 (1994), s. 48-51.

 

"Kuzey Irak'taki Gelişmeler ve Türkiye", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVIII/169 (1994), s. 56-63.

 

"BM Barışı Koruma Gücü ve Türkiye", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVIII/167 (1994), s. 56-60.

 

"Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da Göç Hareketleri", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, XVIII/164 (1994), s. 56-60.

 

 

Uluslararası/Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

“Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevikler”, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, IV. Safranbolu Kongresi, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 11-13 Nisan 2014, Safranbolu.

 

“Rusya’nın Güvenlik Algılaması”, Küresel Siyasette Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması, Anadolu Üniversitesi, 27 Aralık 2013, Eskişehir.

 

“Rusya-Türkiye: Asırlık Dostluk”, Türkiye Cumhuriyeti’nin 90. Yılı: Dönüşüm, Bulgular ve Eğilimler, Rusya Bilimler Akademisi, Doğu Bilimleri Enstitüsü, 6 Kasım 2013, Moskova.

 

“Türk-Rus İlişkilerinde Sorunlar”, Türk-Rus Münasebetleri: Mevcut Durum ve Perspektifler, RİSİ-ORSAM Çalıştayı, St. Peterburg, 28 Mart 2013.

 

“Rusya’nın Balkanlar Politikası”, Balkan Konferansı, Ankara, 11 Ekim 2012.

 

“Rusya’nın Suriye Politikası”, Suriye Bunalımı paneli, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, İzmir,  5 Ekim 2012.

 

“Nazarbayev Avrasyacılığı”, Kazakistan Dış Politikası ve Avrasya paneli, 30 Mayıs 2012, Ankara.

 

“Uluslararası İlişkilerde Yayın Yapmak”,  Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi-IV, Ilgaz, 19-22 Mayıs 2011.

 

“Kafkasya’da Türkiye”, Uluslararası Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye Sempozyumu, DTCF 75. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği, 2-4 Mayıs 2011, Ankara.

 

“Vliyaniye Religioznava Faktora na Turetsko-Rassiskiye Atnaşeniya (1992-2006), Rassiya i İslamskiy Mir, Moskova, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü, 2010, s. 103-108 (“Türk-Rus İlişkilerinde Din Unsuru (1992-2006)”, Rusya Bilimler Akademisi, Yakın ve Orta Doğu Enstitüsü’nün düzenlediği “Rusya, İslam ve Küresel Süreçler başlıklı konferansa sunulan bildiri, 27-29 Kasım 2006, Moskova).

 

“Türk Dış Politikasında Avrasyacılık”, Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu, ed., Yeni Dönemde Türk Dış Politikası, Ankara, USAK Yayınları, 2010, s. 101-104 (“Türk Dış Politikasında Yön Arayışları: Avrasyacılık?”, IV. Uluslararası Türk Dış Politikası Sempozyumu’na sunulan bildiri, 29-30 Nisan 2009, Kars).

 

“Türkiye-Rusya İlişkilerinde Sorunlar” başlıklı sunuş, TASAM, 27 Şubat 2010, Ankara.

 

“Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi İçerisinde Siyasi Tarih’in Yeri”, Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi-III, 28-30 Mayıs 2009, Trabzon.

 

“Türkiye’nin Orta Asya Politikası”, Orta Asya ve Kafkasya Sorunları Üzerine Türk-Rus Diyaloğu: Tarihi ve Güncel Perspektif başlıklı uluslararası konferansa sunulan bildiri, 12 Aralık 2008, Moskova.

 

“Batı ile Doğu Arasında: Türkiye-Rusya Karşılaştırması”, Avrasya Coğrafyası: Uygarlaşma Bunalımı ve Vatandaşlık Mutabakatı Arayışları başlıklı uluslararası konferansa sunulan bildiri, 30 Haziran-2 Temmuz 2008, Kazan (Rusya Federasyonu).

 

“1905 Rus Devrimi’nin 1908 Üzerine Etkileri”, Sina Akşin, Sarp Balcı, Barış Ünlü, ed., 100. Yılında Jön Türk Devrimi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 633-642 (Jön Türk Devrimi’nin 100. Yılı Uluslararası Kongresi’ne sunulan tebliğ, 28-30 Mayıs 2008, Ankara).

 

“İsimlendirme Sorunu”, Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları, Ankara, A.Ü. Basımevi, 2006, s. 75-83 (Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu’na sunulan bildiri, Ankara, 18 Ekim 2005).

 

 “Avrasyacılık”, Avrasyacılık Konferansı (Ankara, ODTÜ, 12 Mart 2005).

 

“Avrasya’da Rusya-Türkiye İlişkileri”, Beş Deniz Havzasında Türkiye Toplantıları – III,  (Ankara, 7 Nisan 2004).

 

"80. Yılında Türk Dış Politikasında ‘Avrasya Seçeneği’”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Ankara, 4 Aralık 2003).

 

“Sovyetskoye Naslediye v Rassissko-Turetskih Atnaşeniyah”, Turtsiya v XX Veke, Moskova, AGİ, 2004, s. 134-139 (Yeni Türkiye’nin 80. Yılı - Lozan ve Cumhuriyetin Kuruluşu Uluslararası Konferansı’na sunulan bildiri, 24-25 Kasım 2003, Moskova).

 

"Brejnev Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri (1964-1982)", 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (Ankara, 23 Kasım 2001).

 

“Türkiye’nin Eski Sovyet Coğrafyasıyla İlişkileri Avrupa’yla İlişkilerine Alternatif Olabilir mi?”, Universite Marc Bloch, Department d’Etudes Turques, 26 Mart 2001, Strasbourg.

 

“SSCB’nin Türkiye’den İstekleri: Soğuk Savaş Sonrası Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Oral Sander'in Anısına "Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası Konferansı (Ankara, 18 Ekim 2000).

 

 

      Deneyimler

     Moskova Devlet Üniversitesi, Asya-Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nde

                                               araştırma (Moskova)                                        Ağustos-Kasım 1995

     Bosna-Hersek'te düzenlenen seçimlerde AGİK gözlemcisi                   28 Ağustos-21 Eylül 1996

     Moskova Devlet Üniversitesi, Asya-Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nde

                                    araştırma (Moskova)                                          Nisan-Haziran 1997

    Kamu Kayıt Dairesi'nde (PRO) arşiv çalışması (Londra)                                 Ağustos-Ekim 1998        

    Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma (Minsk)                                      Ağustos 2000

    Moskova Devlet Üniversitesi, Asya-Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nde

                                                araştırma (Moskova)                                    Mayıs 2002-Ocak 2003

    Kırgızistan’da düzenlenen başkanlık seçiminde AGİK gözlemcisi                               Temmuz 2005         

    Gürcistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde AGİK gözlemcisi                              Mayıs 2008                     

 

 

       Ödüller

 

     Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimci Ödülü                                                       2002

 

 

 

      Verdiği Dersler

      Lisans Dersleri: 

       Siyasi Tarih II                                  

       Türk Dış Politikası                            

       Bölgesel Politika: Avrasya           

 

     Yüksek Lisans Dersleri:  

      Sovyet Dış Politikası

 

     Doktora Dersleri:

      Yeni Büyük Oyun