ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO                

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

          YARD. DOÇ. DR. GÖKHAN ERDEM         

                                       Tel: 0312 595 1393

                                       E-posta: gerdem@politics.ankara.edu.tr

 

Özgeçmiş     

1. Eğitim Geçmişi

    Lisans: AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 1999

   Yüksek Lisans: AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2002

   (Tez Konusu: Türkiye’de Askeri Darbe ve Yönetimlerin Türk Dış Politikasına Etkileri)

   Doktora: AÜ SBE Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2008

   (Tez Konusu: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sürekli Diplomasiye Geçiş Süreci)

2. Akademik İlgi Alanları:

    Siyasi Tarih, Uygarlık Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Tarihi, Türk Dış Politikası

3. Akademik Görevleri:

    AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

    Arş. Gör. 2001–2008.

    AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD

    Arş. Gör. Dr. 2008-…

4. Yabancı Dil:

    İngilizce

 

   

Yayınlar

“T"Turkish Yearbook of International Relations Index 1960-2000,” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXX, 2000.

“Chronology of Turkish-American Relations,” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXXI, 2001. (Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan ile birlikte)

“Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri,” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXXI, 2001. (Kitap Eleştirisi)

“Selective Turkish Bibliography on International Relations,” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXXIII, 2002. (Ersin Embel ile birlikte)

“William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000.” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXXIV, 2003. (Kitap Eleştirisi)

“Selective Turkish Bibliography on International Relations,” The Turkish Yearbook of International Relations, No. XXXIV, 2003. (Ersin Embel ile birlikte)

“Lozan Heyeti,” (ed.) Çağrı Erhan, Yaşayan Lozan, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2003.

“William Hale, Türk Dış Politikası, 1774-2000,” Uluslararası İlişkiler, C. I., S. 1., (Bahar 2004). (Kitap Eleştirisi)

“Stephan Kinzer, Hilal ve Yıldız: İki Dünya Arasında Türkiye,” Uluslararası İlişkiler, C. I., S. 2., (Bahar 2004). (Kitap Eleştirisi)

“NATO Dosyası,” Popüler Tarih, S. 46, (Haziran 2004). (Çağrı Erhan ve Ersin Embel’le birlikte)

“AB Dosyası,” Popüler Tarih, S. 52, (Aralık 2004). (Çağrı Erhan ve Ersin Embel’le birlikte)

“Siyasi Tarih Kaynakçası”, SBF Dergisi, C. 60, S.1, (Ocak-Mart 2005) (Ersin Embel’le birlikte)

“Olaylarla Türk Dış Politikası ve Türk Dış Politikası”, Uluslararası İlişkiler, C. II, S. 6., (Yaz 2005), (Kitap Eleştirisi)

“BM Dosyası”, Popüler Tarih, S. 61, (Eylül 2005), (Çağrı Erhan ve Ersin Embel’le birlikte)

Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları, (Yay. Haz.), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 592, 2006.

“Strateji”, Kavram Sözlüğü-II Söylem ve Gerçek, Ankara, Özgür Üniversite Yayınları, 2006.

“Özge Özkoç, Suriye Baas Partisi: Kökenleri, Dönüşümü, İzlediği İç ve Dış Politika (1943-1991)”, SBF Dergisi, C. 63, S. 3, (Temmuz-Eylül 2008). (Kitap Eleştirisi)

 

 

Verdiği Dersler

Lisans Dersleri:

Osmanlı Diplomasi Tarihi

 

Yüksek Lisans Dersleri:

Akdeniz Havzasında Uluslararası İlişkiler I-II (Seminer)