ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI WEB SİTESİ

   

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO             

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

            ARŞ. GÖR. DR. ERSİN EMBEL         

                              Tel: 0312 595 1446

                              E-posta: embel@politics.ankara.edu.tr

 

          Özgeçmiş

          1978 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul (Namık Kemal), ortaokul (Namık Kemal) ve liseyi (Bahçelievler Deneme Lisesi) Ankara'da bitirdi. 1995'te girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

        2001'de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans programını,  "Meşruiyet ve Hegemonya Kavramları Çerçevesinde Amerikan Müdahaleciliği: Kore ve Kosova Örnekleri" adlı tezini vererek 2004'te tamamladı.

          2004'te aynı kurumun doktora programına girdi. "Türkiye'nin 'Avrupa Politikası' (1945-1959)" konulu tez çalışmasını tamamladı.

          2002'den beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

          Siyasi Tarih ve Türk dış politikası alanlarının yanı sıra, Soğuk Savaş, Avrupa bütünleşmesi tarihi, Türkiye-Avrupa İlişkileri ve Uluslararası İlişkilerde kuvvet kullanma konularıyla ilgilenmektedir.

          İyi derecede İngilizce bilmektedir.

         

          

   

          Seçme Yayınlar

          Fahir Armaoğlu'na Armağan, (der.), Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2008.

        "Prague Spring and Turkey: Soviet Intervention to Czechoslovakia in 1968 and Its Repurcassions on Turkish Political Life," Era Sbocciata la Liberta? A Quaranta Anni dalla Primavera di Praga (1968-2008), Francesco Guida (ed.), Roma, Carocci Editore, 2008, s. 187-195.

        Çeviri: Michael Byers ve Georg Nolte, Amerikan Hegemonyası ve Uluslararası Hukukun  Temelleri, Ankara, Phoenix, 2007, s. 220-317 ("Kuvvet Kullanma" başlıklı III. Kısım).

        "Kronik: Fransa ve Hollanda'daki AB Anayasası Referandumları," AÜ SBF Dergisi, Cilt 60, Sayı 3(Temmuz-Eylül 2005), s. 275-282.

      Çeviri: "UNESCO Yüksek Öğretim Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye" (Kerem Altıparmak, Koray Karasu, Sarp Balcı ve Hasan S. Vural ile birlikte), 2005.

        "Siyasi Tarih Kaynakçası," (Gökhan Erdem ile birlikte), AÜ SBF Dergisi, Cilt 60, Sayı 1 (Ocak-Mart 2005), s. 249-277.

        Book Review: Barry Rubin, Kemal Kirişçi, "Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power," The Turkish Yearbook of International Relations, Vol. XXXIV, 2004, pp. 219-222.