ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO                

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

            Arş. Gör. Dr. Özge ÖZKOÇ         

                         Tel: 0312 595 1254

                         E-posta: ozkoc@politics.ankara.edu.tr

 

             Özgeçmiş

  1. Eğitim Durumu:
      -
Lisans: AÜ SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü (2000- 2004)

     -Yüksek Lisans: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (2004-2006)

     -Doktora: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (2007-2014 )

      Doktora Tez Konusu: İmparatorluk İktidarının Sınırında Osmanlı Mısırı: Mehmet Ali Paşa Döneminden Hıdivliğe. 

  

 2. Akademik İlgi Alanları:
       Siyasi Tarih, Orta Doğu, milliyetçilik kuramları, Osmanlı tarihi ve modernleşme kuramları, kolonyalizm-postkolonyalizm.

 

   3- Bildiği Diller: İngilizce (iyi), Arapça (orta).

 

   4-Akademik Görevler:

    -AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2005- )

   -AÜ SBF Dergisi Editör Yardımcılığı (2008-2011 )

   

 

   

      Dersler:

      Lisans Dersleri

         Bölgesel Politika: Orta Doğu

         Türk Dış Politikası

 

     Yüksek Lisans Dersleri

         Kuzey Afrika Tarihi ve Siyaseti (Arş. Gör. Dr. Nuri Yeşilyurt ile birlikte)

         Türkiye Siyaseti ve Dış Politika (Seminer - Yard. Doç. Dr. Gökhan Erdem ve Arş. Gör. Dr. Ersin Embel ile birlikte)

 

     Doktora Dersleri

         Dünya Tarihinde Savaş ve Barış (Seminer - Yard. Doç. Dr. Gökhan Erdem ve Arş. Gör. Dr. Ersin Embel ile birlikte)

 

 

     Seçme Yayınlar

“      “Türkiye’de Oryantalizmin İki Yüzü ve Mısır” Birikim, Sayı 263 (Mart 2011).

       “Netanyahu Konuştu: Gökyüzünün Altında Değişen Bir Şey Yine Yok!” Birikim, Sayı 243 (Temmuz 2009).

    “Kitap İncelemesi: Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketi,” A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 1 (2009), s. 307-312.

     "Savaş ve Barış: Doksanlı Yıllarda Filistin-İsrail Sorunu," A.Ü. SBF Dergisi, C. 64, S. 3 (2009), s. 167-195.

     Suriye Baas Partisi: Kökenleri, Dönüşümü, İzlediği İç ve Dış Politika, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2008.

 "Suriye’de Baas Partisi’nin Kökenleri ve Dönüşümü," Birikim, S. 209 ( Eylül 2006 ).

    “Kitap İncelemesi: ‘Tarihsel Dönüşüm’ Filistin Sorunu Temelinde Türk Dış Politikası ve İsrail Devletini Tanıma Süreci,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 3, Sayı 11 ( Güz 2006 ).

     “Kitap İncelemesi: Orta Doğu’da Maduniyet,” A. Ü. SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 1 ( 2006 ).

     “Kronik: Lübnan Savaşı Üzerine,” A.Ü. SBF Dergisi, Cilt 61, Sayı 3 ( Temmuz-Eylül 2006), s. 309–316.