ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                                        SİYASAL TARİH II            

                                 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU  

                                   

    

     Bu derse Birinci Dünya Savaşı’yla başlanmaktadır. Savaş’ın genel özellikleri, başlıca gelişmeleri ve sonuçları verilmektedir. Daha sonra İki-Savaş-Arası Dönemin(1919-39) temel özellikleri incelenmektedir. 1924-29 Dönemi’nde Göreceli Barış yaşandıktan sonra 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın getirdiği sarsıntı ele alınmaktadır. Bu tarihten sonra yaklaşık 10 yıl süren bir Bunalımlar Dönemi üzerinde durulmaktadır. Dünyanın “revizyonist” – “anti-revizyonist” kamplaşmasına girmesinin sonucunda çıkan İkinci Dünya Savaşı incelenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın da genel özellikleri, başlıca gelişmeleri ve sonuçları verilmektedir.

 

   Ders Planı

     I. GİRİŞ

     II. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

      A. Savaşın Nedenleri

      B. Savaşın Genel Özellikleri

      C.     Savaş Gelişmeleri

      D.     Savaşın Sonuçları

     1-     Genel Sonuçları

     2-     Sovyet Devrimi

     III. İKİ-SAVAŞ-ARASI DÖNEM (1919-1939)

  1.  A. Barışı Antlaşmalarla Kurma  Çabaları Dönemi (1919-1924)

    1-     Genel Özellikleri

    2-     Başlıca Gelişmeler

   a.       Avrupa Gelişmeleri

   (i)                  Paris Barış Konferansı

   (ii)                Barış Antlaşmaları

  -         Versailles (1919)

  -         St.Germain (1919)

  -         Neuilly (1919)

  -         Trianon (1920)

  -         Sèvres ve Lausanne (1920 ve 1923)

    (iii)               Statüko-Yanlısı Büyük Devletlerin Durumu

    (iv)              Statüko-Karşıtı Devletlerin Durumu

  -         İtalya’daki Gelişmeler

  -         Almanya’daki Gelişmeler

     (v)                Sovyetler Birliğinin Durumu

    b.      Avrupa Dışındaki Dünya’nın Genel Görünümü

  1. B. Göreli (Geçici) Barış dönemi (1924-1929)

     1.      Genel Özellikleri

     2.      Başlıca Gelişmeler

   a.       “Tamirat Borçları” Sorunu (“Dawes” ve “Young” Planları)

   b.      Locarno Antlaşmaları

   c.       Briand-Kellogg Paktı

  1. C. Bunalımlar Dönemi (1929-1939)

     1.      Genel Özellikleri

     2.      Başlıca Gelişmeler

   a.       1929 İktisadi Bunalımı ve Sonuçları

   b.      Statüko-Karşıtı Büyük Devletlerin Güçlenmesi

    (i)                  Nazizm’in İktidara Geçmesi

    (ii)                İtalya’nın Etyopya’ya Saldırısı

    (iii)               Berlin-Roma-Tokyo Mihveri

    (iv)              Japonya’nın Saldırıları

    (v)                İspanya İç Savaşı

  c.       Statüko-Yanlısı Büyük Devletlerin Durumu

  d.      Sovyetler Birliğinin Durumu

  e.       Son Bunalımlar (1938-1939) (Savaşa Sürükleniş)

  f.        Silahsızlanmadaki Başarısızlık

  g.       Savaş’ın Çıkışı

     IV. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945)

  1.  A. Savaşın Nedenleri

  2.  B. Savaşın Genel Özellikleri

  3.  C. Savaş Gelişmeleri

   1.      Mihver’in Üstünlük Dönemi (1939-1941)

   2.      Denge Dönemi (1941-1943)

   3.      Müttefikler’in Üstünlüğü Dönemi (1943-1945)

  1.  D. Savaşın Sonuçları

      V. GENEL DEĞERLENDİRME

 

   

     Kaynakça

 

Armaoğlu, Fahir H., 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1914-1995

Carr, E.H., International Relations Between The Two World Wars (1919-1939)

Duroselle, J.B., Histoire Diplomatique de 1919 a nos jours

Esmer, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarih, 1919-1939

Gathorne-Hardy, A Short History of International Affairs, 1920-1939

Hart, B.H.Liddell, History of the Second  World War

Sander, Oral, Siyasi Tarih (I.Cilt)

Sander, Oral, Siyasi Tarih (1918-1994) (II.Cilt)

Shirer,William L., The Rise and Fall of the Third Reich

Taylor, A.J., The Origins of the Second World War

Thomson, David, Europe Since Napoleon

Üçok, Coşkun, Siyasal Tarih, 1789-1950