ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                                      SİYASAL TARİH III            

                                         Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Melek FIRAT  

                                   

      

     Dersin İçeriği

      Uluslararası İlişkiler bölümü II. sınıfın ilk yarı yılında verilen Siyasal Tarih III dersinin konusu Soğuk Savaş dönemi ve sonrasıdır. 1945’ten günümüze dek olan süreçte uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere ve devletler arası ilişkilere odaklanan bu ders, Soğuk Savaş’ın başlangıcı ve iki kutuplu sistemin kuruluşu (1945-1960), Yumuşama (1960-1979), İkinci Soğuk Savaş (1979-1989) ve Soğuk Savaş Sonrası (1989-2005) dönemleri ele almaktadır.

   

     Kaynakça

    ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995)

    BEST, Anthony, et. al., Uluslararası Siyasi Tarih: 20. Yüzyıl

    GADDIS, John Lewis, Soğuk Savaş

    GERGER, Haluk, Soğuk Savaştan Yumuşamaya

    HOBSBAWM, Eric, Kısa 20. Yüzyıl: Aşırılıklar Çağı (1914-1991)

KISSINGER, Henry, Diplamasi

ROBERTS, J.M, 20. Yüzyıl Tarihi

SANDER, Oral, Siyasi Tarihi (II.cilt)