ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

              

                                             TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I            

                                    Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Melek FIRAT

                                                              Doç. Dr. Erel TELLAL  

                                   

 

             Ders İçeriği

       Bu dersin kuramsal girişi Türk Dış Politikası’nın temel belirleyici öğelerini, temel çelişkilerini, niteliklerini ve ekonomi politiğini ve TDP’nin saptanma sürecini ele almaktadır. Bu ders Sevres ve Lausanne Antlaşmaları’nı karşılaştırmayı ve 1919-1923, 1923-1939, 1939-1945 dönemlerinde uluslararası ortamı, Türk iç ve dış politikasını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar kitabının birinci cildi dersin temel kaynağıdır.

   

     Kaynakça

 ORAN, Baskın, (der.), Türk Dış Politikası, Cilt I.