ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                   BÖLGESEL POLİTİKA: ORTA DOĞU            

                                    Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Çağrı ERHAN  

                                   

 

          Ders İçeriği

       Tarihsel, kültürel ve coğrafi bir arka plandan hareketle, çağdaş Ortadoğu’nun siyasal, ideolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel parametreleri anlatılmaktadır.

          

       Ders Planı

 

I. Hafta                Giriş

                                   Kaynakça, Temel Kavramlar, Sınav Biçimi, Ders İşleyiş Planı

 II. Hafta              Ortadoğu Tarihinin Ana Hatları

III. Hafta             Ortadoğu’da Din I-Musevilik, Hıristiyanlık

IV. Hafta             Ortadoğu’da Din II-İslâm

V. Hafta              Ortadoğu’nun Etnik, Ekonomik ve Sosyal Yapısı

VI. Hafta             Ortadoğu Ülkelerinin Siyasal Yapısı

VII. Hafta            Ortadoğu’da Milliyetçilik ve Siyonizm

VIII. Hafta          Yeraltı Enerji Kaynakları ve Uluslararası İlişkiler

IX. Hafta             Su Sorunu

X. Hafta              Terörizm ve Silahlanma

XI. Hafta             Arap-İsrail Sorunu ve Ortadoğu Barış Süreci

XII. Hafta            Büyük Ortadoğu Projesi ve Ortadoğu’nun Geleceği

 

        

Kaynakça-Okuma Planı         

  

Genel Okumalar:

 Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, İstanbul,  İletişim, 2003.

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Edward Said, Şarkiyatçılık, çev. Berna Ünler, İstanbul, Metis, 2003.

        

Haftalar

 I-II            

Alasdair Drysdale, Gerald H. Blake, The Middle East and North Africa, A  Political Geography, New York, Oxford University Press, 1985, ss. 10-37; 41-74.

Davut Dursun, “Ortadoğu Neresi? Ortadoğu’nun Sosyo Politik Mozayiği Üzerine Notlar”, Ortadoğu Neresi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 15-21.

 

II-VII         

Kemal Karpat (ed.), Political and Social Thought in the Contemporary Middle East, New York, Frederick A. Praeger, 1968, ss. 33-52; 115-132; 185-206.

Peter J. Chelkowski, Robert J. Pranger (ed.), Ideology and Power in the Middle East, Durham, Duke University Press, 1988, ss. 137-184; 339-362.

Mehmet Atay, “Arap Baas Sosyalist Partisi Üzerine,” Avrasya Dosyası, C. 6, No: 1 (İlkbahar 2000), ss. 131-154.

 

III              

Ana Britannica, Hıristiyanlık, C. 11, ss. 18-22.

Ana Britannica, Yahudilik, C. 22, ss. 257-258.

İslâm Ansiklopedisi, İslâm, C. 23, ss. 1-42.

İslâm Ansiklopedisi, Hıristiyanlık, C. 17 ss. 328-372

 

IV              

Barry Rubin, Radikal İslâm, Asam Yayınları, 2002, ss. 29-62; 183-205.

 

V               

Darly Champion, “Suudi Arabistan Krallığı: İstikrar İçindeki İstikrarsızlık Unsurları,” Avrasya Dosyası,  C. 6, No.1 (İlkbahar 2000), ss. 95-114.

Salih Akdemir, “Suriye’deki Etnik ve Dini Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü,” Avrasya Dosyası, C. 6, No. 1(İlkbahar 2000), ss.  201-237.

Suna Ercan, “İsrail’deki Arap Azınlığın Kimlik Sorunu,” Avrasya Dosyası, C. 6, No. 1 (İlkbahar 2000), ss. 238-250.

Şevket Pamuk, 20. Yüzyılda Ortadoğu Ekonomileri Tarihi, İstanbul, Sabancı Ünv., 2002, ss. 307-370.

Davut Dursun, Ortadoğu Neresi, İnsan Yayınları, 1995, ss. 185-217.

 

VI              

Siyonizm ve Irkçılık, Ankara, Ankara Üniversitesi, S.B.F. Yayınları, 1982, ss. 137-157; 209-250.

 

VII             

Özden Bilen, Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye, TESAV, No: 10, 2000, ss. 39-164.

 

VIII            

Barry Rubin, Radikal İslâm, Asam Yayınları, 2002, ss. 1-27.

Kenneth Kaztman, Terörizm: Ortadoğu’da Terör Örgütleri ve Terörü Destekleyen Devletler, Avrasya Dosyası,  C. 3, No: 2 (Yaz 1996), ss. 53-116.

Lütfullah Kahraman, Bülent Aras, “Ortadoğu Demokrasinin Neresinde?,” Avrasya Dosyası, , C. 3, No. 2 (Yaz 1996), ss. 143-169.

Deniz Altınbaş, “İran’ın Silahlanma Çabaları,” Avrasya Dosyası,  C. 5, No. 3 (Sonbahar 1999), ss. 250-282.

Taner Tavas, İntihar Saldırıları, Avrasya Dosyası, , C. 5, No. 1 (İlkbahar 1999), ss. 55-75.

IX                  

Özden Bilen, Ortadoğu Su Sorunları ve Türkiye, TESAV, No. 10, 2000, ss. 39-164.

 

              

Oliver Roy, Küreselleşen İslam, İstanbul, Metis, 2002, s. 108-188.

Kenneth Kaztman, Terörizm: Ortadoğu’da Terör Örgütleri ve Terörü Destekleyen Devletler, Avrasya Dosyası, , C. 3, No. 2 (Yaz 1996), ss. 53-116.

Lütfullah Kahraman, Bülent Aras, “Ortadoğu Demokrasinin Neresinde?,” Avrasya Dosyası, C. 3, No: 2 (Yaz 1996), ss. 143-169.

Deniz Altınbaş, “İran’ın Silahlanma Çabaları,” Avrasya Dosyası, C. 5, No. 3 (Sonbahar 1999), ss. 250-282.

 Taner Tavas, “İntihar Saldırıları,” Avrasya Dosyası,  C. 5, No. 1 (İlkbahar 1999), ss. 55-75.

 

XI                  

Marwan Bishara, Filistin/İsrail Barış veya Irkçılık, çev. Ali Berktay, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003.