ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                     BÖLGESEL POLİTİKA: AVRASYA            

                                    Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erel TELLAL  

                                   

 

       Ders Planı

 

I. Hafta                      Dersin önemi, kapsamı, işleniş biçimi

II. Hafta                    Coğrafya/Jeopolitik/Etniler/Dinler/Kimlikler

                                   Tarihsel Perspektif/İdeolojik Akımlar

III. Hafta                   SSCB’den Rusya Federasyonu’na Geçişte Ekonomi ve Siyaset

IV. Hafta                   Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası

V. Hafta                     SSCB Sonrasında Orta Asya Devletleri

VI. Hafta                   Orta Asya’da Bölgesel Sorunlar

 ------------------ ARA SINAV ---------------------

 VII. Hafta                 SSCB Sonrasında Güney Kafkas Devletleri

VIII. Hafta                Kafkaslarda Bölgesel Sorunlar            

IX. Hafta                   Orta Asya ve Kafkas Devletlerinin Dış Politikaları

X. Hafta                    Avrasya’da Bölgesel ve Uluslararası Yapıla(nmala)r

XI. Hafta                   Türkiye’nin Avrasya Politikası

 

   

     Kaynakça

Balcı, Bayram, Fethullah Gülen Okulları, İstanbul, İletişim, 2005.

Bedirhanoğlu, Pınar, “Rusya’da Kapitalist Dönüşüm Süreci, Yolsuzluk ve Neoliberalizm”, Toplum ve Bilim, 92 (Bahar 2002), s. 217-233.

Dugin, Aleksandr, Rus Jeopolitiği, çev. Vügar İmanov, İstanbul, Küre, 2003.

Kagarlitski, Boris, Rusya’da Kapitalizm Neden Tutmadı?, çev. Kaya Şahin, İstanbul, Metis, 1996.

Kurat, Akdes Nimet, “Panslavizm”, AÜDTCFD, XI (Haziran-Aralık 1953), s. 241-278.

“Putin’in Münih’te Yaptığı Tarihi Konuşmanın Metni”, Dünya Gündemi.

Sabol, Steven, “Orta Asya’da Rus-İngiliz Rekabeti”, çev. Nasuh Uslu, Türkler, c. 18, s. 587-595.

Tellal, Erel, “ 7 + ‘1’”: Rusya Federasyonu 8’lerin Neresinde ?”, Mülkiye, XXV/230 (2001), s. 285-300.

Tellal, Erel, “Güney Kafkasya Devletlerinin Dış Politikaları”, Mülkiye, XXIV/225 (2000), s. 85-109.

Tellal, Erel, “Türk Dış Politikası’nda Avrasya Seçeneği”, Uluslararası İlişkiler, 2/5 (2005), s. 49-70.

Tellal, Erel, “Eski Sovyet Coğrafyasında ‘Devrimler’”, SBF Dergisi, 60/2 (2005), s. 273-278.

Tellal, Erel, “Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkileri”, Mustafa Aydın ve Çağrı Erhan, der., Beş Deniz Havzasında Türkiye, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006, s. 33-62.

Tellal, Erel, “20. Yüzyılın Dengelerine Neler Oluyor?”, SBF Dergisi, 62/4 (2007), s. 227-230.

Tellal, Erel ve Nuray Keskin, “Rusya Federasyonu”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, 2. B., 2008.

Tellal, Erel, “Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası”, 2008.