ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                                        SİYASAL TARİH I            

                                 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU  

                                   

 

     Bu derse “Siyasal Tarih” kavramının ne olduğu anlatılarak başlanmaktadır. Daha sonra, Siyasal Tarih bakımından önemli sayılabilecek gelişmelere M.Ö. 7000’lerden itibaren yer verilmektedir. M.S. XIV. yüzyılın neden “dönüm noktası” ve dolayısıyla “başlangıç” sayılabileceği anlatılmaktadır. Ardından, 1789 Fransız Devrimi’ne kadar olan dönem incelenmektedir. 1789 Fransız Devrimi’nden sonra  XIX, yüzyılın neden “Avrupa Yüzyılı” olduğu üzerinde durulmaktadır. Avrupa-dışı dünyanın genel durumu da verildikten sonra, Birinci Dünya Savaşı  öncesindeki gelişmeler anlatılmaktadır.

     

 

      Ders Planı

        

             I. GİRİŞ

                   A. Tarih Kavramı

                   B. “Siyasal Tarih” Kavramı

                                             1) Genel Olarak

                2)Siyasal Tarih’in Başlangıcı

            II. XIV. YÜZYIL ÖNCESİ DÖNEM

            III. XIV.YÜZYILDAN 1789 DEVRİMİNE

                         A. Avrupa’nın Genel Durumu

         1)      Westphalia’ya Kadar

         2)      Westphalia’dan Sonra

                   B. Avrupa-dışındaki Dünya’nın Genel Durumu

           IV. 1789 FRANSIZ DEVRİMİ

           V. XIX.YÜZYIL DÖNEMİ

              A.     Genel Özellikler

              B.     Avrupa Gelişmeleri

            1)      Sanayi Devrimi

            2)      1830 ve 1848 Devrimleri

            3)      İtalyan Birliğinin Kurulması

            4)      Alman Birliğinin Kurulması

            5)      Askeri ve Siyasal Bloklaşma

              C.     Dünya Gelişmeleri

            1)      Sömürgecilik ve Emperyalizm

            2)      Amerika Kıtasındaki Gelişmeler

            3)      Afrika ve Asya’daki Gelişmeler

           VI. XX.YÜZYIL DÖNEMİ

  1.           A. Genel Özellikleri

  2.           B. Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

          VII. GENEL DEĞERLENDİRME

 

   

     Kaynakça

 

ARMAOĞLU, Fahir, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914)

ARMAOĞLU, Fahir, Siyasi Tarihi 1789-1960

JOLL, James, Europe Since 1870

MUMCU, Ahmet, Siyasal Tarihe Giriş

SANDER, Oral, Siyasi Tarihi (I.cilt)

THOMSON, David, Europe Since Napoleon

ÜÇOK, Coşkun, Siyasal Tarih, 1789-1950

ÜLMAN, A.Haluk, Birinci Dünya  Savaşına Giden Yol (ve Savaş)