ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

      

  

    ANASAYFA                          

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO         

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                         FAALİYETLER

              

    

       Prof. Dr. Oral Sander Anısına "1945'ten Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri" Paneli,   21 Ekim 2010.

      Merhum Hocamız Prof. Dr. Oral Sander anısına, 21 Ekim 2010 Perşembe günü, SBF Prof.  Aziz  Köklü Salonu'nda "1945'ten Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri" başlıklı bir panel  düzenlendi.  Panel'in açılış konuşmaları Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU ve  Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın KARATEPE tarafından yapıldı.

       Açılış konuşmalarının ardından, Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erel    TELLAL'ın oturum başkanlığını yaptığı Panel'e geçildi.  Doç. Dr. Ayşegül  Sever (Marmara Ü.),  Prof. Dr. Melek Fırat (AÜ SBF), Prof. Dr. Çağrı Erhan (AÜ SBF) ve  Doç. Dr. Ersel Aydınlı'nın   (Bilkent Ü.) konuşmacı olarak katıldıkları Panel'de, iki ülke ilişkileri dört alt-dönem çerçevesinde  (sırasıyla, 1945-1960 Dönemi, 1960-1970 Dönemi, 1970-1990 Dönemi ve 1990 Sonrası Dönem)  ele alındı. Sunuşların ardından tartışma bölümüne geçildi ve konunun çeşitli yönleri izleyicilerin de  katılımıyla ele alındı.

 

    

    Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer'i Anma Günü Çerçevesinde "Kıbrıs Sorunu" Paneli, 30 Nisan 2009.

    Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 1982’de kaybettiğimiz merhum Siyasi Tarih hocası Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer’i Anma Günü çerçevesinde düzenlenen “Kıbrıs Sorunu” Paneli 30 Nisan 2009 Perşembe günü gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer anısına kurulan Memleketimizde Münevver Gazeteci Sağlamak Vakfı’nın katkılarıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi 150. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Panelin açılış konuşmaları A.Ü. S.B.F Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu, Memleketimizde Münevver Gazeteci Sağlamak Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya ve A.Ü. S.B.F. Dekanı Prof. Dr. Celal Göle tarafından yapıldı.

    Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını A.Ü. S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanı Prof. Dr. Ersin Onulduran’ın yaptığı “Kıbrıs Sorunu” başlıklı panele geçildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kudret Özersay bildirisinde, 1960 Antlaşmaları’nı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuki yapısını ele aldı. 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmış ve Cenevre görüşmelerine katılmış olan Prof. Dr. A. Haluk Ülman ise, “1974 Müdahalesi ve Cenevre Konferansı” başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonra eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel “1974–2002 Gelişmeleri”ni ele aldı. Panelin son konuşmasını ise, “AKP Dönemindeki Gelişmeler” başlığıyla A.Ü. S.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melek FIRAT sundu. Panelin ardından gerçekleştirilen tartışma bölümüyle Kıbrıs sorununun çeşitli yönleri ele alındı.

 Panel, Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Doç. Dr. Burça Kızılırmak'ın editörlüğünde, Arş. Gör Özge Özkoç'un yayın sekreterliğinde kitap haline getirilerek, ATAUM'un ve Memleketimizde Münevver Gazeteci Sağlamak Vakfı’nın katkılarıyla, Ankara Üniversitesi Basımevi tarafından Kasım 2009'da  yayınlanmıştır.

 

 

 

 

     

       Prof. Dr. Fahir Armaoğlu,'na Armağan, Ersin Embel (der.), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008.

                                             

      Fakültemizin önceki dekanlarından ve Anabilim Dalımızın eski öğretim üyelerinden, 1998'de kaybettiğimiz merhum Prof. Dr. Fahir Armaoğlu için, Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan kitabı çıkarıldı.

    Araş. Gör. Ersin Embel’in editörlüğünü yaptığı kitap, 13 Haziran 2008 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı’nda, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun da katıldığı bir törenle Prof. Dr. Armaoğlu’nun eşi Nedret Armaoğlu’na sunuldu.

 

 

     

         Prof. Dr. Oral Sander Anısına "Türkiye'de Siyasi Tarih'in Gelişimi ve Sorunları" Sempozyumu, 18 Ekim 2005.

       Anabilim Dalımızın eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oral Sander, aramızdan ayrılışının 10. yılında, 18 Ekim 2005 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Konferans Salonu’nda düzenlenen “Türkiye’de Siyasi Tarih’in Gelişimi ve Sorunları” başlıklı bir Sempozyumla anıldı. Anabilim Dalımız tarafından düzenlenen Sempozyum, bu konuda ülkemizdeki ilk bilimsel toplantı özelliğini taşımaktadır.

       Sempozyumda, Uluslararası İlişkiler alanının temel alt-disiplinlerinden biri olan ve Türkiye’de öğretimi köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip bulunan Siyasi Tarih dalında ülkemizde çalışan akademisyenler ve uzmanlar, karşılaştıkları sorunların çözümü ve alanın geliştirilmesi için neler yapılabileceğini tartıştılar. Dekan Prof. Dr. Celal Göle ve Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu’nun açış konuşmalarından sonra, Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Gürel’in oturum başkanlığını yaptığı Sempozyum’da Doç. Dr. Melek Fırat (Ankara Üniversitesi) “Dünyada Siyasi Tarih Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Prof. Dr. Haluk Ülman (Yeditepe Üniversitesi) “Türkiye’de Siyasi Tarih Yazıcılığı ve Siyasi Tarihçilerimiz”, Yrd. Doç. Dr. Bahri Ata (Gazi Üniversitesi) “Üniversite Öncesi Tarih Öğretiminde Siyasi Tarih’in Yeri”, Doç. Dr. Nur Bilge Criss (Bilkent Üniversitesi) “Üniversite Öğretiminde Siyasi Tarih’in Yeri”, Yrd. Doç. Dr. Erel Tellal (Ankara Üniversitesi) “İsimlendirme Sorunu”, Doç. Dr. Nuri Yurdusev (ODTÜ) “Siyasi Tarih ve İdeoloji”, Doç. Dr. Çağrı Erhan (Ankara Üniversitesi) “Siyasi Tarih’in Kaynakları” ve Doç. Dr. Gencer Özcan (Yıldız Teknik Üniversitesi) “Siyasi Tarih ve Yeni Öğretim Teknikleri” başlıklı bildirilerini sundu. Çok sayıda öğrencinin de izleyici olarak katıldığı Sempozyum, tartışma bölümü ve Prof. Dr. Ömer Kürkçüoğlu’nun kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

 

      Sempozyum, Arş. Gör. Dr. Gökhan Erdem tarafından yayına hazırlanarak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları kapsamında Ankara Üniversitesi Basımevi'nce 2006'da kitap haline getirilmiştir.