ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                          AB'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI

                                 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU  

                                   

 

        Ders İçeriği

    Avrupa Birliği, dünyadaki bölgesel örgütlerin en güçlülerinden biri olarak uluslararası politikada aktif rol oynamağa çalışmaktadır.Orta Doğu ise dünyadaki kilit rolü nedeniyle, Avrupa Birliği için bu hedefini gerçekleştirmede belirleyici etkiye sahiptir. Derste, Avrupa Birliği'nin kendi genel gelişmesi içinde savunma ve dış politika mekanizmalarının oluşumu ve bunlar üzerinde Orta Doğu konusunun tayin edici yeri önce temel etkenler, daha sonra başlıca olaylar incelenerek ele alınmaktadır.