ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

  

  

    ANASAYFA             

    TARİHÇE                   

    AKADEMİK KADRO 

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                 DÜNYA TARİHİNDE SAVAŞ VE BARIŞ  (Seminer)           

                                 Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Gökhan ERDEM

                                                            Arş. Gör. Dr. Ersin EMBEL

                                                            Arş. Gör. Dr. Özge ÖZKOÇ 

                                   

 

        Ders İçeriği

      Bu Seminer, dünya tarihinin ve uluslararası ilişkiler disiplininin şekillenmesinde etkili olan savaş ve barış süreçlerine odaklanmaktadır. Özellikle uluslararası sistemin yapısında önemli değişiklikler meydana getiren modern dönemdeki savaşların ve sonrasında kurulan dünya düzeninin niteliklerinin ortaya konabilmesi söz konusu Seminer'in temel amacını oluşturmaktadır. Seminer kapsamında öğrenciler, savaş tekniklerindeki dönüşümden, uluslararası hukuktaki düzenlemelere, geniş kapsamlı savaşlardan bölgesel veya tek bir ülkeyle sınırlı savaşlara kadar geniş bir yelpazede seçebilecekleri bir konuya ilişkin  çalışma yapmakla yükümlü olacaklardır.