ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

 

  

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO         

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

 

              

                                                           DUYURULAR

              

        

BALKAN SAVAŞLARININ 100. YILDÖNÜMÜNDE

ULUSLARARASI SİSTEMDE BALKANLAR VE TÜRKİYE

KONFERANSI

 

10.00-10.20                Açılış Konuşmaları

                                   Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU

                                   (A.Ü. S.B.F. Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı)

                                   Prof. Dr. Yalçın KARATEPE

                                   (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı)

 10.20-11.40                I. Oturum: Balkanlarda Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Yapı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sina AKŞİN (A.Ü. SBF)

Balkan Devletlerinin Siyasal Evrimi - Doç. Dr. Nazif MANDACI (Yaşar Ü.)

Balkanlarda Milliyetçilik – Yrd. Doç. Dr. Selim ASLANTAŞ (Hacettepe Ü.)

Balkanlarda Demografik Yapı ve Göç – Em. B.Elçi Dr. Bilal ŞİMŞİR

Balkan Ekonomisi – Dr. Erhan TÜRBEDAR (TEPAV)

 11.40-12.00                Tartışma

 12.00-14.00                Öğle Arası

 14.00-15.20                II. Oturum: 21. Yüzyılda Balkanlar

Oturum Başkanı: Em. B.Elçi Prof. Dr. Ali Engin OBA (Çağ Ü.)

Balkan Ülkelerinin AB’ye Üyelik Süreci – Prof. Dr. Çağrı ERHAN (A.Ü. S.B.F)

ABD, NATO ve Balkanlar – Prof. Dr. Çınar ÖZEN (A.Ü. S.B.F)

Rusya’nın Balkan Politikası – Prof. Dr. Erel TELLAL (A.Ü. S.B.F.)

Türkiye ve Balkanlar – Prof. Dr. İlhan UZGEL (A.Ü. S.B.F.)

 15.20-15.40                Tartışma

 15.40-15.50                Kapanış Konuşması

16.00-17.00                Kokteyl

 

11 Ekim 2012 Perşembe

ATAUM Konferans Salonu