ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI

 

   

    ANASAYFA                           

    TARİHÇE                           

    AKADEMİK KADRO               

    DERSLER

    FAALİYETLER

    DUYURULAR

    BAĞLANTILAR

    HARİTALAR

    İLETİŞİM

   

                                                        

                                                           TARİHÇE 

    

 

  Siyasi Tarih Kürsüsü’nün (Anabilim Dalı’nın) Tarihçesi[1]

            II. Meşrutiyet’in ilanı Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısına olduğu kadar, toplumsal ve kültürel hayatına da etkide bulunmuştur. İşte bu yeni koşulların sonucunda, ülkedeki başlıca okullarda Siyasi Tarih dersi müfredata alınmıştır. İlk kez 1908 sonbaharında Erkan-ı Harbiye Mektebi’nde Yusuf Akçura tarafından Tarih-i Siyasi olarak okutulmaya başlanan ders, aynı tarihte Mekteb-i Mülkiye’de de Ali Kemal Bey tarafından yine aynı adla verilmeye başlamıştır. Ali Kemal’in Mülkiye’deki hocalığı Nisan 1909’a dek sürmüştür. Bu tarihten sonra kısa süre (Mayıs-Ekim 1909) görev yapan Yusuf Akçura, daha sonra 1914-1915 döneminde de bir kez daha Mülkiye’de Siyasi Tarih hocalığında bulunmuştur.

            Yine 1908’de Mülkiye’de göreve başlayan bir diğer Siyasi Tarih hocası da Ahmet Ferit Tek’tir. Tek, Haziran 1913’e dek Mülkiye’de hocalık yapmıştır.

            Mülkiye’de Ekim 1909-Eylül 1914 tarihleri arasında Siyasi Tarih dersi veren diğer hoca Diran Kelekyan’dır.

            Ekim 1910-Eylül 1915 döneminde Mülkiye’de Siyasi Tarih ve Osmanlı Tarihi dersleri veren bir başka hoca da Ali Reşat Bey’dir.

            Cumhuriyet Dönemi’nde Mülkiye’nin ilk Siyasi Tarih profesörü, Ahmet Şükrü Esmer olmuştur (1938). Esmer, 1969’da emekliye ayrılmıştır.  

            1938’de, Mülkiye’de açılan sınavı kazanarak Siyasi Tarih Kürsüsü’ne giren ilk Asistan ise Rıfkı Salim Burçak olmuştur.

            1948’de Siyasi Tarih Kürsüsü’ne asistan olan Fahir H. Armaoğlu 1976’da emekliye ayrılmıştır.

            Kürsü’ye daha sonra katılan öğretim elemanlarının isimleri şöyledir:

-                                --  Haluk Ülman

-                                --  Bilal N. Şimşir

-                                --  Bülent Çakım

-                                --  Oral Sander

-                                --  Ömer Kürkçüoğlu

-                                --  Şükrü Sina Gürel

-                                --  Serhan Ada

-                                --  Melek M. Fırat

-                               --  Erel Tellal

-                               --  Naci Aklan

-                               --  Çağrı Erhan

-                               --  Gökhan Erdem

-                               --  Ersin Embel

-                               --  Özge Özkoç

             


 [1] Bu bölümün hazırlanmasında şu çalışmalardan yararlanılmıştır:

 Ali Birinci, “Türkiye’de Siyasi Tarihin Tarihi-İsimler ve Eserler,” Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na  Armağan, Ersin Embel (der.), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008, s. 1-64; Ali Birinci, “Türkiye’de Siyasi Tarihin İlk Asistanı Rıfkı Salim Burçak,” Ibid., s. 65-74.